Klaasvahesein võimaldab eraldada teine teisest töökohad, samas jaotada erinevateks tsoonideks ka kaubanduspinnad. Läbipaistmatute kohmakate raam-elementide puudumine võimaldab säilitada ruumi terviklikkust. Sealjuures võib klaasvahesein sisaldada endas ka erinevaid uksi.

Eraldi lahendus on ka täisklaasist voldikseinad ja siirdseinad – nendega saab vajadusel ruumi jaotada ja taas liita. Selliste voldik- ja siirdseinte paneelid kinnituvad laerelsile ja on kergesti teisaldatavad, võimaldades vabastada ava täielikult. Mõned paneelid seinas võivad täita ka uste funktsioone. Nende seinte jaoks ei ole vaja juhtrelsse põrandas, seetõttu jääb põrand paigalduse käigus suures osas puutumata (vaid lukukeele fikseerimisavad).