Kodulehe www.vitrecon.ee  kasutustingimused

 
Täname Teid, et külastate meie veebilehte.
Käesolevad kasutustingimused reguleerivad kodulehe ja kogu selles sisalduva materjali kasutamist. Palun lugege käesolevad tingimused hoolikalt läbi enne kodulehekülje kasutamist, kuna kodulehe igasuguse kasutamisega kinnitate oma nõusolekut siinolevate kasutustingimustega.

Autorikaitse
www.vitrecon.ee  kodulehel sisalduv info ja materjalid on OÜ Vitrecon omand ning on kaitstud autoriõigusi kaitsvate seadustega.

Kaubamärgid
VITRECON on registreeritud kaubamärk ja selle kasutamine ilma OÜ Vitrecon esindaja kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: vitrecon@vitrecon.ee
Teised veebilehel mainitud toodete ja ettevõtete nimed võivad olla samamoodi kaubamärgid ja/või kuuluda oma omanikele.
 
Materjalide kopeerimine ja levitamine
OÜ Vitrecon kodulehte võib kasutada ja printida ainult  isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel kasutamiseks. OÜ Vitrecon kodulehel sisalduvat infot ja materjale ei tohi ilma OÜ Vitrecon esindaja kirjaliku nõusolekuta mingil kujul kopeerida, paljundada, tsiteerida, edasi müüa või muul viisil ärilistel eesmärkidel kasutada. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: vitrecon@vitrecon.ee . OÜ Vitrecon säilitab kõik immateriaalsed õigused kogu sisule, mis kodulehelt kopeeritakse, salvestatakse või prinditakse.
 
Vastutus
OÜ Vitrecon koduleht on mõeldud avalikuks kasutamiseks. Kodulehe kasutamine toimub omal riisikol. Kodulehel olev materjal ja lingid edastatakse sellisel kujul ”nagu nad on” ja neid ei saa tõlgendada kui seaduslikke ja professionaalseid juhendeid. OÜ Vitrecon  ei vastuta otseselt ja kaudselt kodulehel esineva informatsiooni õigsuse, saadavuse, ajakohasuse ja veatuse eest. OÜ Vitrecon ei vastuta kahjude eest, mis juhtuvad otseselt või kaudselt  käesoleva kodulehe kasutamisest või selle sisust.

Lingid muudele kodulehtedele
Meie koduleht võib sisaldada viiteid linkide kujul teistele kodulehtedele.  Kõik lingid teistele internetilehekülgedele on toodud kasutusmugavuse tõttu. Vitrecon ei kontrolli ega vastuta lingitud kodulehtede info ja sisu eest , ega ka Teie ja selliste kodulehtede vahel toimunud tegevuse või suhtluse eest.

Reguleeriv seadusandlus   
Meie kodulehe kasutamisest tulenevatele vaidlustele kohandatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
 
Muudatused   
Vitrecon jätab endale õiguse igal ajal ja oma äranägemisel muuta, parandada, asendada või kustutada kodulehe mistahes osa ning piirata või takistada ligipääsu leheküljele.