Meie visioon on  olla usaldusväärne  ja professionaalne partner  kvaliteetsete ja turvaliste klaas-metall  piirete ja avatäidete tootmisel ja paigaldamisel.


Meie väärtused:

Kvaliteet  – Rahulolev klient on meie ettevõtte oluliseim kvaliteedinäitaja. Soovime rahuldada oma klientide vajadusi ja soove, pakkudes neile parimat võimalikku toodet ja teenust.  Osaleme aktiivselt kliendi jaoks parima lahenduse väljatöötamisel.  Meie tees on „ tee kohe õigesti“ ja see väljendub kogu protsessis, alates nõustamisest  kuni  paigaldatud toodete üleandmiseni kliendile.

Turvalisus – Me usume, et ükski  eesmärk ei saa olla õigustuseks  toote-  või tööohutuse rikkumisele ning  hooletule suhtumisele inimelusse ja tervisesse.  Me pakume oma klientidele vaid tehniliselt õigeid ja turvalisi lahendusi.  Me loome ja toetame ohutuid töötingimusi  oma töötajatele ning hoolime nende  tervisest.

Koostöö –  Usume, et tõeline koostöö rajaneb vastastikusel usaldusel ja austusel. Väärtustame häid suhteid ja avatud suhtlust klientide, koostööpartnerite ja töötajatega. Täidame antud lubadused ja kokkulepped tagades sellega usaldusväärsuse. Väärtustame nii enda kui teiste aega.

Professionaalsus – Professionaal on oma tegevusvaldkonna ekspert, spetsialist, kellel on olulised oskused, teadmised ja kogemus edukalt ellu viidud projektidest.  Professionaalseks olemine tähendab  meie jaoks oma teadmiste ja oskuste pidevat kasutamist, järjepidavat edasi arendamist ja õppimist, et olla läbi selle oma teel kasulik ühiskonnale.  Meie meeskond koosneb oma ala spetsialistidest, kes omavad pikaaegset kogemust valdkonnas ning on teostanud hulga nimekaid projekte.   Üksnes tänu pühendunud ja motiveeritud töötajatele ja meeskonnatööle on meil võimalik klientidele pakkuda kvaliteetseid tooteid ja teenuseid. Hindame kõrgelt  iga töötaja panust ettevõtte arengusse ja investeerime pidevalt nende arendamisse ning rahulolu tagamisse.

Uuenduslikkus– Oleme õppimisvõimelised ja arengule suunatud – alati avatud uutele ideedele ja muutustele.