Meie missioon on  olla usaldusväärne  ja professionaalne partner  kvaliteetsete ja turvaliste klaas-metall  piirete ja avatäidete tootmisel ja paigaldamisel.


Meie väärtused:

Kvaliteet  – Rahulolev klient on meie ettevõtte oluliseim kvaliteedinäitaja. Soovime rahuldada oma klientide vajadusi ja soove, pakkudes neile parimat võimalikku toodet ja teenust.  Osaleme aktiivselt kliendi jaoks parima lahenduse väljatöötamisel.  Meie tees on „ tee kohe õigesti“ ja see väljendub kogu protsessis, alates nõustamisest  kuni  paigaldatud toodete üleandmiseni kliendile.

Turvalisus – Me usume, et ükski  eesmärk ei saa olla õigustuseks  toote-  või tööohutuse rikkumisele ning  hooletule suhtumisele inimelusse ja tervisesse.  Me pakume oma klientidele vaid tehniliselt õigeid ja turvalisi lahendusi.  Me loome ja toetame ohutuid töötingimusi  oma töötajatele ning hoolime nende  tervisest.

Koostöö –  Usume, et tõeline koostöö rajaneb vastastikusel usaldusel ja austusel. Väärtustame häid  suhteid ja avatud suhtlust klientide, koostööpartnerite ja töötajatega. Täidame antud lubadused ja kokkulepped tagades sellega usaldusväärsuse.

Meie töötajad – Meie meeskond koosneb oma ala spetsialistidest, kes tegutsevad professionaalselt.    Üksnes tänu pühendunud ja motiveeritud töötajatele ja meeskonnatööle on meil võimalik klientidele pakkuda kvaliteetseid tooteid ja teenuseid.  Hindame kõrgelt  iga töötaja panust ettevõtte arengusse ja investeerime pidevalt nende arendamisse ning rahulolu tagamisse.

Uuenduslikkus– Oleme õppimisvõimelised ja arengule suunatud – alati avatud uutele ideedele ja muutustele.